Slide background

Ungdomsuddannelse

Ansøgning og uddannelsesplan

En ungdomsuddannelse kan

Du søger om optagelse på en ungdomsuddannelse via www.optagelse.dk.

I forbindelse med ansøgningen skal du have valgt uddannelse og være parathedsvurderet af Ungdommens Uddannelsesvejledning (eller efterskole) inden den 1. februar. Hvis du bliver vurderet uddannelsesparat til dine uddannelsesønsker, og uddannelsesplanen herefter er gjort klar til at blive underskrevet af dine forældre/din værge, skal forældre/værge underskrive og afsende uddannelsesplanen. Det skal de gøre senest den 1. marts.

Høretabet i uddannelsesplanen

I uddannelsesplanen skal du bl.a. beskrive forhold, som uddannelsesstedet skal være særlig opmærksom på, når du begynder på uddannelsen – dit høretab og hvilke konsekvenser det har for dig, når du skal følge undervisningen. Du kan også her gøre opmærksom på, hvis du har brug for høreteknisk udstyr, tolk eller andet. Det kan gøres:

  • under fanen ”Grundlag”, hvor en beskrivelse af høretabet er en del af de relevante oplysninger.
  • under fanen ”Uddannelsesønsker”, hvor du nederst under bemærkninger kan beskrive høretabet og eventuelle behov for Specialpædagogisk Støtte (høreteknisk udstyr, støttetimer m.m.) – samt ønske om at afholde møde med uddannelsesstedet inden skolestart.
Yderligere oplysninger

Der er mulighed for at få yderligere vejledning om optagelse på ungdomsuddannelserne på www.ug.dk.

Faktaskema om mit høretab

Her kan du downloade ”Faktaskema om mit høretab” (pdf), som kan bruges som huskeseddel over vigtige informationer vedrørende dit høretab.