Slide background

Ungdomsuddannelse

Høreteknisk udstyr

Høreteknisk udstyr skal søges som specialpædagogisk støtte af dit uddannelsessted hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Processen for at få høreteknisk udstyr er:

  1. Hørekonsulenten foretager en hørepædagogisk udredning og vurderer her også dit behov for høreteknisk udstyr.
  2. Hørekonsulenten kontakter leverandøren af udstyr og indleder et samarbejde med leverandøren med henblik på at finde ud af, hvilket udstyr du har behov for.
  3. Det høretekniske udstyr bliver leveret til uddannelsesstedet.

Se også ”Orientering til uddannelsesstedet.

Vejledning i brug af høreteknisk udstyr

Hvis du ønsker det, gives der ved uddannelsesstart en pædagogisk og en teknisk introduktion til udstyret til dig og dit uddannelsessted.

Leverandøren er ansvarlig for den tekniske introduktion til udstyret, og hørekonsulenten kan vejlede om pædagogiske aspekter vedrørende brugen af udstyret. Det kan derfor anbefales, at hørekonsulenten og den tekniske leverandør giver informationen i fællesskab. Hvordan introduktionen skal foregå, aftales typisk på opstartsmødet i maj måned, se “Orientering til uddannelsesstedet.

Afprøvningsperiode

Leverandøren, hørekonsulenten og du laver en aftale om, at du har udstyret på prøve i en måned, hvorefter I sammen evaluerer, om udstyret er anvendeligt i forhold til dine behov.

SPS-bevilling

Høreteknisk udstyr bevilges til hele uddannelsesforløbet og kan overflyttes til en anden uddannelsesretning, hvis du skifter.