Slide background

Ungdomsuddannelse

Køreplan for overgangen

Det er en god idé at begynde at forberede overgangen til ungdomsuddannelsen, allerede når du har valgt, hvilken ungdomsuddannelse du vil i gang med. Du skal have din uddannelsesplan klar, du skal søge om optagelse, du skal gøre uddannelsesstedet opmærksom på, at du har udfordringer på grund af din nedsatte hørelse osv.

Vi har herunder skitseret en køreplan for overgangen, så hvis du synes, det er svært at finde ud af, hvad du skal gøre hvornår, og hvem du kan snakke med, er der hjælp at finde i det følgende.

Januar

 • Det kan anbefales, at du allerede i januar tager kontakt til din nye skole / uddannelsessted. Uddannelsesstedet har nemlig brug for at blive informeret om dit høretab, så de kan vurdere, om de kan imødekomme de behov, du har på grund af høretabet.

Februar/marts

 • Du gør din uddannelsesplan færdig, eventuelt sammen med en vejleder fra UU, og sender den til den ungdomsuddannelse, du har valgt. Se også “Ansøgning og uddannelsesplan”.
 • Hvis du ønsker at gøre brug af rådgivning og vejledning i forbindelse med overgangen til din ungdomsuddannelse, er det tid til den første samtale med hørekonsulenten. Denne samtale skal sikre, at du er klar over, hvilke muligheder du har for støtte på dit uddannelsessted. Hørekonsulenten tilbyder dig at være vejleder i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse for at sikre, at både du og dit kommende uddannelsessted er klar til at tackle de udfordringer, et høretab medfører.

April / maj / juni

 • Du får svar på, om du er blevet optaget på uddannelsen.
 • Der afholdes opstartsmøde på uddannelsesstedet med deltagelse af dig, dine forældre, SPS-studievejleder, hørekonsulent m.fl.
 • Uddannelsesstedet sender ansøgning om specialpædagogisk støtte (SPS) til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).
 • Hvis du på opstartsmødet har tilkendegivet, at du gerne vil have, at dine undervisere og din klasse bliver informeret om din høresituation, er det tid til at aftale, om du selv vil give denne information, eller om du gerne vil have hørekonsulenten til at give informationen.
 • Hvis du skal have høreteknisk udstyr, skal det aftales, om der skal komme en tekniker og give en introduktion i den tekniske brug af udstyret til din klasse og dine undervisere.

Juni

 • STUK sender svar på ansøgningen om SPS. Svaret bliver både sendt til dig i din e-Boks, og til dit uddannelsessted.
 • Det er tid til at lave en aftale med uddannelsesstedet, hvis I på opstartsmødet har aftalt, at hørekonsulenten og den tekniske leverandør skal give hørepædagogisk og teknisk information på dit uddannelsessted ved skolestarten i august..

August

 • Hørekonsulenten giver hørepædagogisk information til undervisere og klassekammerater, hvis dette er aftalt.
 • Hvis du skal bruge høreteknisk udstyr, gives der en instruktion i udstyret. Denne information gives ofte af den tekniske leverandør og hørekonsulenten i fællesskab.
 • Der er en afprøvningsperiode på ca. 1 måned på det høretekniske udstyr.

September

 • Hørekonsulenten følger op på vejledningen.

Oktober-december

 • Hørekonsulenten laver den endelige opfølgning og vurderer samtidig, om der er behov for fortsat vejledning under uddannelsen.

Afvigelser fra køreplanen

Den skitserede køreplan kan afviges ud fra individuelle behov, eller hvis skolestart finder sted på andre tidspunkter end august.