Slide background

Ungdomsuddannelse

Rådgivning og vejledning

Når du skal starte på en ungdomsuddannelse eller i gang med noget andet efter grundskolen, kan du have brug for rådgivning og vejledning for at finde rundt i alt det nye. Du kan jo stadig have brug for, at der tages højde for, at du har et høretab. Rent faktisk viser undersøgelser, at de unge, som får vejledning der indeholder handicapspecifik viden, er de unge, der klarer sig bedst på deres ungdomsuddannelse.

Hvor finder du denne vejledning?

Der er forskellige instanser, der kan yde vejledning i forbindelse med din overgang til ungdomsuddannelse, og disse forskellige instanser kan byde ind med forskellig viden:

  • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) vejleder alle unge i forhold til valg af uddannelse. Det er også vejlederen fra UU, der hjælper dig med at udarbejde din uddannelsesplan. UU har normalt ikke viden om høretab. Se også UU-vejledning og uddannelsesplan.
  • Kommunens talehørekonsulent har viden om børn og unge med høretab. Talehørekonsulenten er ansat i din kommune og vil ofte have kendskab til dig i forvejen.
  • Hørekonsulenten/specialkonsulenten fra kommunikationscentret har viden om uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold for personer med høretab og har også viden om de muligheder, der er for støtte.
  • Hørekonsulenten fra VISO (KaS) har specialviden om børn og unge med høretab (0-17 år) og kan også blive inddraget i vejledningen i forbindelse med overgangen til ungdomsuddannelse, indtil den unge fylder 18 år.

Der er altså flere muligheder, og hvilke muligheder du har afhænger af, hvilken kommune du bor i.

Talehørekonsulenten i kommunen kan vejlede dig i, hvilke muligheder du har for rådgivning i forbindelse med dit høretab, samt hvor du kan henvende dig, når du skal videre på en ungdomsuddannelse.

Læs mere om, hvad (tale)hørekonsulenten kan hjælpe dig med under punktet “Hørekonsulenten“.

I nogle kommuner er der mulighed for, at kommunens talehørekonsulent sammen med vejlederen fra UU kan give vejledning. I mange kommuner er der dog kutyme for, at unge med høretab kan hente vejledning i kommunikationscentret, når de afslutter deres grundskoleforløb, da talehørekonsulenten i mange kommuner afslutter sagerne, når den unge går ud af 9./10. kl. Du vil få besked, når vejledningen fra kommunens talehørekonsulent stopper, og du vil få oplyst, hvem du i stedet kan henvende dig til.

Hvis du og dit uddannelsessted ønsker rådgivning og vejledning fra VISO (KaS), skal enten kommunens talehørekonsulent eller dit kommende uddannelsessted henvende sig til leverandøren på området, som er Specialrådgivningen til børn og unge med høretab. Se mere på hørerådgivningen.dk.

Uanset hvem der har ansvaret for at give rådgivning og vejledning, er det vigtigt, at du benytter dig af tilbuddet.

I forbindelse med rådgivningen og vejledningen vil du få oplyst, hvilke muligheder der er for støtte, hvem du kan trække på, og hvordan du kan søge. Du kan også diskutere og eventuelt aftale, hvordan informationen om dit høretab skal være, så det passer dig bedst.

Når du er startet på din ungdomsuddannelse, er uddannelsesstedets studievejleder og SPS-vejleder ansvarlige for vejledning og løbende vurdering af dit støttebehov igennem uddannelsen.

Bemærk!

Når du er fyldt 18 år, træder voksenlivet i kraft, og du skal fremover selv være opsøgende omkring rådgivning og vejledning samt kontakt til audiologisk afdeling / CI-center og kommunikationscentret.

Yderligere information