Slide background

Ungdomsuddannelse

Særlige eksamensvilkår

Når du er i gang med din uddannelse, skal du til forskellige eksamener ligesom dine kammerater. Du har i forbindelse med eksamen mulighed for, at der tages særlige hensyn til, at du har et høretab. Du har måske brug for ekstra tid, et særligt lokale eller andet, og du skal derfor i god tid tale med din vejleder om dine behov.

Eksempler på særlige vilkår:

  • Uddannelsesstedet tillader de hjælpemidler til eksamen, som du er vant til at bruge i din dagligdag i forhold til at kunne følge undervisningen, lave opgaver og lignende.
  • Ekstra tid til både mundtlig og skriftlig eksamen kan bevilges af ledelsen på dit uddannelsessted.
  • Uddannelsesstedet skal sørge for egnede lokaler.
  • Eksamensvagter skal informeres om dine behov.
  • Skal du til gruppeeksamen, er der mulighed for, at du og din gruppe kan være i et lokale for jer selv og ikke sammen med andre grupper.

Hvis du har behov for specialfremstillede eksamensmaterialer, skal disse søges i god tid som specialpædagogisk støtte (SPS).

Hvem skal sørge for at tingene er i orden?

Du har selv ansvar for at gøre opmærksom på dine behov, men efterfølgende er det henholdsvis skoleledelsen og den SPS-ansvarlige på dit uddannelsessted, som har til ansvar at sikre, at tingene er i orden.