Slide background

Ungdomsuddannelse

Støtte på uddannelsen

Når du har et høretab, har du mulighed for at få bevilget forskellige former for støtte, såkaldt specialpædagogisk støtte (SPS), på din ungdomsuddannelse. Formålet med denne støtte er, at du på lige fod med andre kan gennemføre den uddannelse, du har valgt. Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), en styrelse under Undervisningsministeriet, der bevilger SPS.

Støtteformer

Eksempler på støtteformer, der kan gøres brug af er:

 • Hørekonsulenttimer
 • Udredning af behovet for høreteknisk udstyr
 • Høreteknisk udstyr
 • Sekretærhjælp (en medstuderende får løn for at tage noter)
 • Studiestøttetimer (støtten skal bruges i forbindelse med den almindelige undervisning)
 • Segregeret undervisning i sprogfag
 • It-startpakke for døve eller it-startpakke for personer med høretab
 • Skrivetolk
 • Tegnsprogstolk

På nogle uddannelsesinstitutioner er der derudover mulighed for at få tilknyttet en mentor. En mentor har til opgave at hjælpe dig med mere personlige spørgsmål/problemer, altså problemer der ikke har noget med det faglige indhold i uddannelsen at gøre.

Ansøgning om SPS

Det er oplagt, at behovet for og omfanget af støtte, samt hvad der ellers måtte være af udfordringer, drøftes på et møde, hvor elev, forældre, uddannelsesstedet og hørepædagogiske og høretekniske fagpersoner deltager. Se også

Alle former for støtte skal søges af dit kommende uddannelsessted, efter at de har indhentet tilladelse (bemyndigelseserklæring) og dokumentation hos dig/dine forældre. Som dokumentation for dit høretab skal uddannelsesstedet have en hørekurve, der højst er 4 år gammel. Eventuel anden dokumentation må gerne vedlægges.

Uddannelsesstedet sender ansøgningen til STUK via deres elektroniske ansøgningssystem og vedhæfter dokumentation og udredning, altså en beskrivelse af dit behov for specialpædagogisk støtte samt hvilken form for støtte du har brug for.

Svar på ansøgningen sendes både til dig i din e-boks og til uddannelsesstedet.

Ny SPS-bevilling efter behov

Høreteknisk udstyr bevilges til hele uddannelsesforløbet og kan overflyttes til en anden uddannelsesretning, hvis du skifter.

Hvis du har brug for studiestøttetimer eller hørekonsulenttimer, skal disse søges hvert halve år. Det skal du tale med din SPS-vejleder om.

Hvem kan søge?

Du kan søge om SPS, hvis du er optaget på en af disse uddannelser:

 • STX (almen studentereksamen)
 • HHX (højere handelseksamen)
 • HTX (højere teknisk eksamen)
 • HF (højere forberedelseseksamen)
 • GSK (gymnasiale suppleringskurser)
 • EUD (erhvervsuddannelse)
 • SOSU (social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent)
 • PAU (pædagogisk assistent)
 • KUU (kombineret ungdomsuddannelse)

Bemærk! Der kan ikke søges SPS til f.eks. produktionsskoler og STU-forløb.