Slide background

Ungdomsuddannelse

Trivsel på uddannelsen

Du kan selv aktivt påvirke din trivsel på uddannelsen. Nedenfor er forslag til nogle ting, du kan gøre:

Acceptér at du har et høretab
 • Tal med nogen om, hvad høretabet betyder for dig.
 • Find en der kan lytte, og som du kan bruge til at få dine udfordringer vendt sammen med, så de ikke bliver en belastning – f.eks. at få sagt i klassen, at støj er meget generende, at lærerne og klassekammeraterne skal bruge udstyret, at en fast plads i klassen kan være afgørende for, at du kommer godt igennem dagen m.m. 
 • Husk at tage ros til dig – man vokser, når noget lykkes.
Stræb efter det du kan, ikke efter det du ikke kan
 • Lav aftaler med dine lærere om at kunne fordele lektierne, hvis for mange lektier ligger oven i hinanden.
 • Vær åben omkring dit høretab og også omkring, at det har indflydelse på, hvordan du kan deltage i det sociale samvær. Fortæl, at du har brug for, at klassekammeraterne stopper op, når de laver aftaler for frikvarteret/pauserne, så du er helt sikker på, at du får det med, der er vigtigt for dig. Dette skal de lære – det er ikke en selvfølge, og de glemmer det også en gang imellem, da de ikke ved, hvordan det er at have et høretab.
Find det rette tekniske udstyr og den rette ekstra støtte og acceptér det, men lad det ikke definere, hvem du er
 • Man kan ikke undgå den tanke, hvordan det ville have været, hvis man ikke havde høretab. Brug ikke energi på noget, du ikke kan ændre, men sørg for at sikre dig, at du har de bedste høreapparater/CI’er/BAHS.
 • Sørg for at have det ekstra høretekniske udstyr, der giver dig mulighed for på lige fod med de andre i klassen at koble dig på pc m.m.
Find sammen med de mennesker, der kan inspirere dig
 • Det er vigtigt, at du finder energi sammen med mennesker, der kan inspirere dig og forstå dig. Det kan være ved at mødes med andre unge med høretab, f.eks. igennem Decibel eller Høreforeningen, men det kan også være ved at være sammen med mennesker, som du har andet til fælles med end dit høretab.
Tillad dig selv at være ked af det
 • At leve med en funktionsnedsættelse kan af og til være en udfordring, og du kan ikke være glad hele tiden. Det er vigtigt, at du giver dig selv lov til at være ked af det. Hvis du går og gemmer dine følelser, kan det også blive svært at finde de positive ting frem.
Hold dig i form
 • At holde sig fysisk i gang er ikke kun med til at give dig et fysisk overskud. Det giver også et psykisk overskud.
 • Find aktiviteter som du kan dyrke på egen hånd, så du kan lade op mentalt, eller deltag i holdsport, hvor du kan grine og hygge dig sammen med andre, samtidig med at du bliver fysisk udfordret. Lav noget der giver dig energi!
Gør ting du kan mærke er godt for dig
 • Har du brug for en lyttepause, så find tidspunkter på dagen, hvor dette er muligt. Husk at informere dine kammerater om, hvorfor du trækker dig, så de ikke undrer sig over, hvorfor du går for dig selv.
Find en uddannelse, hvor høretabet ikke er en hindring
 • Tag hensyn til, at du har et høretab, når du skal vælge uddannelse og arbejde, men lad ikke høretabet definere, hvad der er muligt for dig eller ej.
Vil du møde andre unge med høretab?

Decibel og Høreforeningen er begge foreninger for personer med høretab.

De laver arrangementer, hvor du har mulighed for at møde andre unge med høretab.

Tag en snak med studievejlederen

På de fleste ungdomsuddannelser har man mulighed for at få en snak med en studievejleder om de udfordringer, der kan opstå, når man går på en ungdomsuddannelse. Studievejlederen kan hjælpe med spørgsmål af såvel faglig som social, personlig og økonomisk karakter.

En studievejleder har tavshedspligt.